Παρασκευή, Δεκεμβρίου 29, 2006

-Λίγα λουλούδια και πολλές ευχές από τους γείτονες
Αυτά τα πράγματα εαν είσαι σοβαρός κράτος ούτε που τους περνάει από το μυαλό να στα κάνουνε.
Ότι γαρ άπαξ και στα κάνουνε, δεν στα κάνουνε για να τα ξεκάνουνε. Όπερ σημαίνει ότι οι εσωτερικές βαθυστόχαστες αναλύσεις περί του βαθμού της κακότητος της γειτονίας των γειτόνων ελαχίστην αξίαν έχωσιν.
Βεβαίως το όλο θέμα θα ήτο αδιάφορον, ή ακόμη και όλως άγνωστον, δια τον μέσον πολίτην του κόσμου εάν δεν ετύγχανε της διαρκούς προσοχής και φροντίδας της υπερήφανης, -και αρκούντως σκληράς ως προς την υπεράσπισιν των δικαίων του έθνους-, εξωτερικής μας πολιτικής.Από τούδε λοιπόν, όταν μας ερωτούν εάν ο Βουκεφάλας ήτο Zastava θα απαντώμεν με υπεκφυγάς του τύπου "μα τι λέτε τώρα, το ον αυτό δεν υπήρξε πραγματικώς πλην ανήκει εις τον χώρον της φαντασίας και του μύθου, είναι άτοπος η ερώτησις σας".

Έρρωσθευστερόγραφον:

αν ήταν λίγο πιο έξυπνοι οι κρατούντες, -λέμε τώρα-, θα έπρεπε να μετονομάσουν με κατεπείγουσα πράξη του παμπόνηρου του Michel το αεροδρόμιο "Μακεδονία" σε "Bardar-Ataturk International (Extended) Hava Limani". Ετσι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την περίσταση και να κτυπήσουμε ταυτόχρονα και από την άλλη πλευρά, -με ένα σμπάρο δυό τρυγόνια που λένε-, και να τους βάλουμε και τους δύο να τρέχουνε και να μην αποσώζουνε πρωτοχρονιάτικα. Να δούνε αυτοί οι μπιζιμπόντηδες.

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: