Τετάρτη, Μαρτίου 14, 2012

-Σχόλιο πάνω σε ένα κείμενο του Μίμη

Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΤΗΤΑ

Ἡ «ἀκενόδοξος» ἀρετή

Ἡ διά Χριστόν (Ευάγγελον)Σαλότης εἶναι μία σπάνια καί ἰδιατέρως ἐπώδυνη μορφή ἀσκήσεως, τήν ὁποία χρησιμοποίησαν γιά τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή τους κάποιοι Ἅγιοι, ἐλάχιστοι ἀριθμητικά σέ σχέση μέ τίς χιλιάδες τῶν γνωστῶν Ἁγίων. Συνίσταται στήν θεληματική μωρία. Ὁ ἀσκούμενος — συνήθως μετά ἀπό θεία πρόσκληση, σέ κάποιες περιπτώσεις μέσῳ κάποιου ὁράματος, σέ κάποιες ἄλλες μέσῳ τῆς ὑποδείξεως κάποιου χαρισματικοῦ καί διακριτικοῦ Πνευματικοῦ — ἀρχίζει νά φαίνεται στόν κόσμο σάν διανοητικά καθυστερημένος ἤ ψυχολογικά διαταραγμένος. Οἱ πράξεις του ἀπέχουν τῆς κοινῆς λογικῆς καί ἡ συμπεριφορά του εἶναι συνήθως προκλητική, οὐδέποτε ὅμως ἐπικίνδυνη γιά τόν ἑαυτό του καί κυρίως γιά τούς ἄλλους.

«Ἡ διά Χριστόν (Ευάγγελον) μωρία — κατά τόν Καθηγητή E. Benzαὐτή καθ' ἑαυτή γίνεται κατανοητή σάν χάρισμα, σάν ἕνα εἰδικό δῶρο τοῦ Πνεύματος καί τῆς χάριτος, σάν ἕνας ἐξοπλισμός μέ εἰδική πνευματική δύναμη» (E. Benz, «Heilige Narrheit», σελ. 12).

«Ἕνας ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται «διά Χριστόν (Ευάγγελον) Σαλός» — γράφει ὁ Καθηγητής Ἰω. Κορναράκης — λόγῳ τῆς ἰδιόμορφης, περίεργης ἤ παράξενης, γιά τήν κοινή λογική, συμπεριφορᾶς του. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς του, τά φερσίματά του καί τά καμώματά του καί γενικά ἡ ὅλη εἰκόνα του, φαίνεται νά ταιριάζει μέ τήν εἰκόνα κάποιου ἀνθρώπου, πού ἔχει, σέ μικρό ἤ μεγάλο βαθμό, σαλεμένα τά μυαλά του… Περίπου τέτοια εἶναι ἡ ἐξωτερική εἰκόνα τοῦ διά Χριστόν (Ευάγγελον) Σαλοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά ἡ ἐσωτερική πραγματικότητα τῆς ψυχικῆς του ζωῆς εἶναι τελείως διαφορετική· ἐπειδή ἡ σαλότητα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ δέν εἶναι παθολογική κατάσταση, μέ τήν ἔννοια τῆς ψυχοπαθολογικῆς συμπτωματολογίας, ἀλλά ἔκφραση καί βεβαίωση μιᾶς σπάνιας πνευματικῆς καί μάλιστα χαρισματικῆς δυναμικότητος» (Ἰω. Κορναράκη, «Ταρσώ ἡ διά Χριστόν Σαλή», σελ. 85 — 86).

buzz it!

7 σχόλια:

Insp Rebus είπε...

Σ' εμάς, ή μάλλον στους ειδικούς, μένει να ξεκαθαρισθεί το παρακάτω λοιπόν:

Αν υπήρξε (και από ποιόν...) θεία πρόσκληση, αν πρόκειται περί αποτελέσματος οράματος ή αν υπήρξε υπόδειξις κάποιου (και ποιού) χαρισματικού και διακριτού Πνευματικού

ΕΡΜΙΠΠΟΣ είπε...

Στάθη, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται περί οράματος.

Ανώνυμος είπε...

Υπέροχο!! Χαίρεται κανείς να διαβάζει σχόλια με τόσο υψηλής ποιότητας χιούμορ!

Α.Ν.

ΕΡΜΙΠΠΟΣ είπε...

Ε Ανώνυμε! Εδώ πλέον που φτάσαμε δεν μας μένουν και πολλές μη ακραίες επιλογές. Ή θα γελάμε ή θα κλαίμε. Μόνο αυτά.

Ανώνυμος είπε...

Έρμιππε εδώ θα βρείς την ταινία "Octrov" η οποία και πραγματεύεται το ίδιο θέμα με το άρθρο που ανέβασες. Ελπίζω να βρείς χρόνο, είναι καταπληκτική.

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=sNTkn0VX30U

ΕΡΜΙΠΠΟΣ είπε...

Καταπληκτικό πράγματι. Άξιζε τον κόπο το 2ωρο.