Κυριακή, Αυγούστου 26, 2007

-Και την προσέχουν ευλαβείς


Σοφοί δε προσιόντων


Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γινομένων,
σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται


Φιλόστρατος. Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον VIII, 7

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή


αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: